Uitgeverij Diverti, ondernemen, onderwijs, Ontspanning.

zaterdag, september 30, 2006

Auteursrecht


Auteursrecht ontstaat automatisch. In landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben geldt: zodra iemand een werk maakt, rust daar auteursrecht op.
Je hoeft dus niet een tekstje bij of in je werk op te nemen dat luidt 'copyright © 2002 ...' (maar het kan handig zijn om dat wel te doen, want dan is meteen duidelijk wie de auteursrechten op het werk bezit).
Deze tekst valt daar dus ook onder. Ik heb als schrijver het auteursrecht op de teksten in deze weblog.

dinsdag, september 26, 2006

Buchmesse


Uitgevers zijn meer bezig met het verkopen en verhandelen van boeken dan met het schrijven van boeken. Wij zoeken een lezerspubliek voor een boek. We vertellen de lezers dat ze vooral dit boek moeten lezen. We proberen op alle mogelijke manieren het boek aan de man te brengen. (Lezen vrouwen meer dan mannen?)
Door websites te maken over een boek bijvoorbeeld. Folders, mailings, persberichten, en alle andere manieren om mensen er toe te brengen een boek te kopen.

zaterdag, september 23, 2006

Auteur (Wikipedia)

Een auteur (auctor (Lat.) = schrijver) is de oorspronkelijke geestelijke eigenaar van een creatief werk. Meestal wordt er in het dagelijks spraakgebruik de schepper van een boek, bundel of artikel op het gebied van letterkunde, kunst, wetenschap of andere non-fictie mee bedoeld, kortom een schrijver of journalist. Maar ook heeft bijvoorbeeld elk muziekstuk een auteur: de componist of arrangeur. De term wordt ook in de mediawetenschappen gebruikt om aan te geven dat een bepaalde regisseur een persoonlijk stempel weet te drukken op zijn films.

Bij andere creatieve werken zoals een schilderij, een beeld, een website, een grafisch werk of een gebouw spreken we meestal niet van een auteur, hoewel de makers dat in juridische zin wel zijn.

De auteur van een creatieve schepping of degene aan wie de auteur de rechten heeft overgedragen (een uitgever of opdrachtgever bijvoorbeeld) heeft daarvan het 'onvervreemdbaar' auteursrecht, waarmee hij voor bepaalde tijd distributie van het werk beheert. Het werk wordt bestreken door de wettelijke regelingen die in de nationale en Europese auteurswetgeving zijn vastgelegd. Het fenomeen internet heeft vanaf het eind van de 20e eeuw geleid tot een nog altijd doorgaand proces van her-ijking en aanpassing van die wetgeving.

zondag, september 10, 2006

RSI preventie voor schrijvers

.
Voorkom RSI. Computerpijn is een bedreiging voor iedere computergebruiker, en dus ook voor de auteur van een boek.

Bij www.rsiboek.nl of bij www.diverti.nl kunt u een handige set oefeningen en tips bestellen. Bestel het nu en voorkom pijn en ellende.

Over mij

Mijn foto
Een van de uitgevers van Uitgeverij Diverti.